Voederhaag

Voorbeeldontwerp Voederhaag

In dit voorbeeldontwerp is voor een zestal soorten gekozen die een hoge voedingswaarde hebben en graag gegeten worden door verschillende soorten vee. Daarmee is deze haag algemeen geschikt als bijvoeding voor vee. Zo krijgen dieren toegang tot voedingsstoffen die (deels) niet of nauwelijks voorkomen in een gangbaar weiland. Daarnaast hebben sommige soorten ook een medicinale waarde, wat kan bijdragen aan het dierwelzijn.  

Dimensies
De verschillende soorten worden in gelijke verhouding willekeurig gemixt en zo in twee rijen zigzagsgewijs aangeplant. Zo ontstaat een gevarieerde haag van 1,5 tot ca. 3 meter breed. De hoogte van de haag is mede afhankelijk van de graashoogte van het vee (1-2 meter). Boven deze hoogte kan de haag gesnoeid worden waarbij het snoeisel als boomhooi kan worden opgeslagen en gevoerd.

Onderhoud
De eerste 2 jaar moet de haag buiten het bereik van de dieren gehouden worden. Daarna kan de haag direct door het vee begraast worden of worden gesnoeid en als boomhooi verwerkt worden. Regelmatig snoeien/begrazen is nodig om verhouting te voorkomen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk de haag regelmatig een herstelperiode te gunnen. 

Kosten en baten

Onderstaand overzicht geeft een grove indicatie van de kosten en baten die te verwachten zijn bij een voederhaag van 100 meter o.b.v. bovenstaand ontwerp. Dit is altijd afhankelijk van het specifieke ontwerpkeuzes, situatie, prijzen plantgoed etc. waardoor kosten hoger of lager kunnen uitvallen. Wij maken daarom graag een offerte en ontwerp op maat.

Kosten *

  • Aanleg en ontwerp 100m (incl. plantgoed): vanaf €1500,-
  • Onderhoud: 1 à 2 keer per jaar snoeien van de haag

Baten **

  • Kilo veevoer: ca. 115 kg/jaar

* Exclusief: Grondkosten (pacht of rente), evt. voorbereidend grondverzet, materieel, verzekeringen
** Exclusief: inkomsten uit subsidie, koolstofcertificaten

andere haagtypes